ИСПРАВЕНИОТ НОКТ СО АРКАДА СИСТЕМ ПОВЕЌЕ НЕ ПРЕДИЗВИКУВА БОЛКА

ИСПРАВЕНИОТ НОКТ СО АРКАДА СИСТЕМ ПОВЕЌЕ НЕ ПРЕДИЗВИКУВА БОЛКА

Иако формата на ноктот е генетски одредена, многу надворешни фактори можат да допринесат за зголемување на закривеноста на ноктот. Тесни чевли, неправилно сечење, прекумерно потење, зголемена телесна тежина, габична инфекција итн. се честа причина за промена во обликот на ноктот.
Како резултат на тоа, ноктот излегува од неговото лежиште и влегува со мекото ткиво предизвикувајќи болка, црвенило, оток и неможност за нормално движење.

Со Аркада системот, може да се ремоделира ноктот и да се формира нормална нокта плоча која повеќе не враснува. Со специјални инструменти, искривените ивици на ноктот се подигнуваат и се моделираат во таа положба. Болката веднаш се губи, а за неколку дена воспаленото ткиво целосно заздравува со помош на Аркада серумот,