РЕЗУЛТАТИ ПОСЛЕ САМО ДВА МЕСЕЦИ ОД ЛЕЧЕЊЕ СО П.О ТРЕТМАНОТ

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛЕ САМО ДВА МЕСЕЦИ ОД ЛЕЧЕЊЕ СО П.О ТРЕТМАНОТ

Габичната инфекција на ноктите од тип на дистална латерална субунгвална онихомикоза ( ДЛСО ) се манифестира со хипертрофија на ноктната плоча (задебелување), задебелување и на лежиштето на ноктот, жолта боја на ноктот и одлепување на ноктот од основата.

Кај нашата пациентка габичната инфекција трае неколку години и не била третирана претходно.
Нашите доктори предложија задолжителна подготовка на ноктот со хемиско-механичка абразија со што ќе се обезбеди отстранување на најголемделод инфицираниот нокт.ќе се обезбеди оптимално делување на производот и ќе се подобри естетиката на ноктот.

После абразијата пациентката почна со Питиум Олигандрум третман за лечење на инфекцијата. П.О третманот ги уништува патогените габички и како природен производ делува на подобра функција на матриксот на ноктот.
За само два месеци од почетокот на третманот се заблежуваат првите резултати а ноктот изгледа здраво и многу подобро. Третманот продолжува до постигнување на комплетни резултати.