ПРОИЗВОДИ

Во современото секојдневие, постојано слушате и гледате реклами за илјадници производи, препарати, креми, масти за решавање на проблемите со нокти и кожните заболувања на стапалата и дланките. И на крај, не само што нема воопшто да ви помогнат во решавање на вашиот проблем, туку и состојбата на вашите нокти, стапала и дланки би можела да биде полоша од претходно. Како тогаш да знаете да препознаете кој е вистински ефикасен препарат кој би можел да ви помогне во решавање на проблемот со ноктите, стапалата и дланките?
101 FOOT клиниката за болести на нокти, стапала и дланки работи единствено со производи за кои постои научна докажаност за нивната ефикасност. Што значи тоа научна докажана ефикасност? Тоа би значело дека независна референтна здравствена институција или медицински универзитетски центри врз основа на клинички експерименти на поголеми контролни групи на пациенти применуваат производ или метода во подолг временски период, најчесто од 6 месеци до 1 година. Секојдневно ги следат резултатите од нивната клиничка студија, ги регистрираат, фотографираат со специјални онихоскопски и дермоскопски инструменти, за да на крајот од студијата дојдат до заклучок дали тој производ воопшто имал било каков ефект, и доколку имало позитивен ефект, тогаш во кој апсолутен износ изразен во проценти изнесувал таквиот ефект. Овие резултати заедно со методологијата на истражување ги објавуваат во рецензирани високоценети меѓународни медицински журнали со импакт фактор, како потврда за успехот или неуспехот во примената, ефикасноста и резултатите од користењето на конкретниот препарат, производ или технологија.

7
Yes
None
1
1000000
Name...
/proizvodi/
Thumbnail

Categories:

Производи
Biodeur Pythie Prevent Foot Powder
Biodeur Pythie Prevent Foot Powder Image

Pogodan za upotrebu kako u prevenciji tako i kod postojećih problema, kao što su neugodni mirisi, pojačano znojenje nogu i gljivične infekcije.

Pythie Diabetic Ointment
Pythie Diabetic Oil
Pythie Baby Ointment
Pythie Baby Oil Bath Atopica
Biogama Cream
Biogama Ointment
Pythie Biogama Oil Bath Atopica
Pythie Biogama Ointment
Biodelta
Bio Block
Clever Fungus Pythie Biodeur Nail
Clever Fungus Pythie Biodeur Prevent
Biodeur
Biodeur Image
Микропаразитски (ги колонизира другите габички преку паразитирање на “домаќинот” т.е габата) ги елиминира габичните патогени на кожата и ноктите на прстите на нозете. Ги намалува и елиминира симптомите на габична инфекција, го неутрализира непријатниот мирис и го спречува потењето на нозете.
SterilShoe
Производи
Biodeur Pythie Prevent Foot Powder Image
Biodeur Pythie Prevent Foot Powder
Pogodan za upotrebu kako u prevenciji tako i kod postojećih problema, kao što su neugodni mirisi, pojačano znojenje nogu i gljivične infekcije.
Biodeur Image
Biodeur
Микропаразитски (ги колонизира другите габички преку паразитирање на “домаќинот” т.е габата) ги елиминира габичните патогени на кожата и ноктите на прстите на нозете. Ги намалува и елиминира симптомите на габична инфекција, го неутрализира непријатниот мирис и го спречува потењето на нозете.