SterilShoe

SterilShoe средството за дезинфекција ги уништува микроорганизмите кои се наоѓаат во чевлите со помош на гермицидната UVC лампа. UVC почнал да се користи како гермицид во болниците и водоводните системи уште пред неколку декади.

Патентираното, ултравиолетово средство за дезинфекција SterilShoe е единственото клинички докажано средство кое на најбезбеден и најефикасен начин ја дезинфицира внатрешноста на вашите чевли со помош на гермицидната ултравиолетова (UVC) светлина. Не постои друго средство за дезинфекција на вашите чевли кое што е наградено со престижниот Seal of Acceptance од страна на Американската медицинска асоцијација на подијатри (American Podiatric Medical Association) или пак неговата клиничка студија да биде објавена во рецензирано медицинско списание.