ВРАСНАТИ НОКТИ НА НОЗЕТЕ

ШТО СЕ ВРАСНАТИ НОКТИ НА НОЗЕТЕ?

Враснатиот нокт, исто познат како onychocryptosis или unguis incarnatus, е болна состојба на петата. Тоа се случува кога остриот дел од ноктот на ногата, се забива во кожата на крајот од ноктот на петата. Прво настапува болка и воспаление на местото каде се витка ноктот во кожата, а подоцна на воспаленото место почнува да расте дополнително ткиво или исцедок со жолтеникава течност.

• Ако не се лекува, враснатиот нокт може да предизвика инфекција или дури и пацес, кој бара хируршки третман. Osteomileitis е ретка заразна компилација на нозете, во која се инфектираат коските.

• Враснати нокти се заеднички и за возрасни и за адолесценти, но не и за деца и бебиња. Тие се почести кај мажите, отколку кај жените. Младите луѓе во нивните 20-30 години се изложени на најголем ризик.

• Секој нокт може да врасне, но најчест случај е кај големиот нокт на ногата.

КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЈАВА НА ВРАСНАТИ НОКТИ НА НОЗЕТЕ?

• Тесни чевли или високи потпетици предизвикуваат притисок врз ноктите на прстите и ноктот расте абнормално.

• Несоодветното сечење на ноктите може да предизвика аглите на ноктите да зараснат во кожата. Ноктите се сечат рамно, а не се заоблуваат.

• Нарушувања како габична инфекција на ноктите, може да предизвикаат задебелување или проширување на ноктот.

• Исто така акутна повреда во близина на ноктите или нешто што предизвикува оштетување на ноктите, (како што е играње фудбал), може да предизвика враснати нокти.

• Доколку некој член од семејството има појава на враснати нокти, голема е веројатноста и кај вас да се развие таа појава. Кај некои луѓе ноктите се природно позаоблени или коската во подножјето може да е “подигната”, што ја зголемува можноста за развој на враснати нокти.

КОИ СЕ СИМПТОМИТЕ НА ВРАСНАТИ НОКТИ?

Враснати нокти се често нарушување и најчесто се појавуваат на надворешниот раб кај големиот ножен палец. Сепак, ноктите на било кои ножни прсти може да враснат. Најчести знаци и симптоми се болка, црвенило и оток на аголот на ноктот.

• На почеток враснатиот нокт станува зацрвенет и болен, со благ оток. Нема гној или дренажа. Топол е на допир, но нема да имате покачена температура.

• Подоцна, додатна кожа и ткиво ќе израснат околу остриот дел од ноктот, и ќе се појави дренажа со жолтеникава течност. Ова е одговор на телото за траума на кожата на ноктот и не мора да значи дека е инфекција.

• Понекогаш се развива и инфекција. Во тој случај, отокот ќе се зголеми, и можно е да се појави исцедок со жолтеникаво бела боја. Посветлиот дел од кожата, може да е опкружен со црвена кожа а можна е и појава на треска, иако ова е невообичаено.